Energimåling

Oversikt over energiforbruket i det enkelte bygg gir oversikt over driftskostnadene. Erfaring viser at innføring av et energioppfølgingssystem bidrar til reduksjon i energiforbruket på inntil 10% uten ytterlige tiltak/investeringer. Dette krever at driftspersonell har den nødvendige kompetansen om tekniske installasjoner og eksisterende styringssystemer, og ikke minst, motivasjon til å utnytte mulighetene dette gir.


Birgitte Findstrup

Energirådgiver

Mobil: 91 35 71 61
birgitte.findstrup@elektroskandia.no
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner