Belysning

Moderne belysning gir et betydelige lavere energiforbruk gjennom mer effektive lyskilder, bevegelsessensorer og dagslysstyring. Et 10-15 år gammelt belysningsanlegg bruker ofte fire ganger så mye energi som et nytt anlegg.

Å investere i ny belysning er et av de aller mest lønnsomme måtene å redusere energibruken på. God belysning er også viktig for et bra arbeidsmiljø. Studier viser at god belysning har stor innvirkning på trivsel, velvære og effektivitet på arbeidsplassen.

 

Kvikksølvforbudet kan gi opp mot 70% energisparing ved å bytte til LED armaturer.
EU-direktivet Eco-design ble virksomt 13. april i 2015. Det er
ikke lenger lov å markedsføre/selge kvikksølvlamper. Derfor er
kommuner og industribedrifter i prosesser hvor armaturer med
kvikksølvlamper erstattes med LED-armaturer.

 

LED gir energisparing på opp mot 70 %, samt en reduksjon i
CO2 utslipp. Et skifte til nye LED armaturer vil ha en tilbakebetalingstid
på mellom 1-3 år, noe som vil spare kommunen
eller bedriften for store beløp.

 

Et gjennomsnittlig kontorbygg står tomt 2/3 av året. Automatisk lysstyring og tilpasning av temperaturen i bygget ut fra bruksområde og behov kan derfor gi store besparelser.

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner