Varme

Riktig temperatur er i alles interesse. For høy eller for lav temperatur kan oppleves som plagsomt, og du kan bli mindre effektiv når det er for varmt eller for kaldt.

Det kan være svært ubehagelig når det er for varmt eller for kaldt på arbeidsplassen. Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men arbeidstilsynets anbefaler at temperaturen holdes under 22ºC ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19ºC eller over 26º skal unngås.

Når det er for varmt:

•    føles luften tørr og ufrisk
•    blir vi lett trøtte og uopplagte
•    nedsettes evnen til å jobbe effektivt og riktig

Når det er for kaldt:
•    nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo
•    kan det oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager forsterkes
•    blir enkelte mer mottakelig for infeksjoner                                                                        
                                                                                                                 Kilde: Arbeidstilsynet    

Det er enkelt å gjøre strakstiltak for å forbedre temperatur og inneklima, samtidig med at du kan spare penger. Flere av våre leverandører og partnere er spesialister på dette og kan komme med anbefalinger om tiltak. I tillegg vil det i mange tilfeller være mulig å få dekket noen av kostnadene av Enova.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner