Lystekniske begreper

Betegnelse Symbol

Enhet

Forkortelse Beskrivelse
Lysfluks

Φ

lumen

lm

Hvor mye lys som totalt sendes ut fra en lyskilde

Lysstyrke

I

candela

cd

Hvor intenst lyset er i en bestemt retning
Luminans

L

candela / m²

cd / m²

Hvor lys en flate er. Hvor mye lys som reflekteres fra en flate
Belysnings-
styrke

E

lux

lx

Hvor mye lys som treffer et areal. Lumen / m²
Lysutbytte

ŋ

lumen / watt

lm/W

Hvor mye lys i forhold til tilført energi. Erstatter watt begrebet
Fargegjen-
givelsesindex

Rₐ

 Ra 0 - 100

Ra indeks

Lysets evne til å gjengi farger
Farge-
temperatur

Tc

Kelvin

K

Hvor varmt eller kaldt lyset er. Referanse 2800K / glødepære
Virkningsgrad

ŋₐ

%

  Hvor stor del av lyset som slipper ut av armaturen
Lystilbakegang

L

%

Lxx

Lyskildens tilbakegang i prosent over tid
Livssyklus
kostnad

LCC

Kr.

LCC

Beregnet total anleggskostnad over tid
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner