Elektriske motorer

Med de stadig større krav til energieffektivisering på alle områder, både nasjonalt og internasjonalt, må alle som driver innen næring, vurdere hvordan man vil imøtekomme disse kravene. Det er mange muligheter og løsninger på markedet i dag, og elektriske lavspenningsmotorer kan i mange tilfeller være en veldig god løsning. Ikke blot for å imøtekomme kravene, men også for å spare penger.

I henhold til EuP-direktivet 2005/32/EC Økon-design, er de nye krav som følger:

Fase 1
Fra 16. juni 2011:        
Motorer må oppfylle effektivitetsnivået i IE2

Fase 2
Fra 1. januar 2015:      
Motorer med merkeeffekt på 7,5 - 375 kW må oppfylle ENTEN effektivitetsnivået i IE3 ELLER nivået i IE2 hvis de har frekvensomformer med variabel hastighet.

Fase 3
Fra 1. januar 2017:
Motorer med merkeeffekt på 0,75 - 375 kW må oppfylle ENTEN effektivitetsnivået i IE3 ELLER nivået i IE2 hvis de har frekvensomformer med variabel hastighet.

Les mer her om konsekvenser av de nye krav: ABB produktnotat

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner