Hotell

Det kan være svært kostnadstungt å drifte et et hotell, specielt når vi taler om energiforbruk. Det er mange muligheter for med enkle grep å gjøre noe med dette og spare penger.

Et hotell (2400 m²) bygget i henhold til TEK 1987, er det et besparingspotentialet bare på lys på helt opp til 60%

Send inn nedenstående skjema, så gir vi deg en rask tilbakemelding på fordelingen av dit energiforbruk i forhold til gjennomsnittet.
 
Adresse på bygg:
Byggeår:
Total m²:
Total årlig forbruk kWh:
E-mail adresse:


Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner