Energimerking

Alle yrkesbygg over 1000 kv må energimerkes. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter.Energimerket består av en energikarakter (A-G) og en oppvarmingskarakter (fargerangering).

Det er ingen sammenheng mellom disse to karakterer, dvs. at en høy rangering på energi ikke nødvendigvis gir en høy rangering på oppvarming. Les mer på EnergimerkingBeregning av oppvarmingskarakteren

Oppvarmingskarakteren i energimerket forteller i hvor stor grad en bygning kan varmes opp med andre energivarer enn fossilt brensel og strøm.

Karakteren er uavhengig av energibehovet i bygningen og av energikarakteren. Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt rangering fra rødt til grønt, der grønt viser lav andel el og fossilt.

Oppvarmingskarakteren bestemmes ut i fra andelen av det totale oppvarmingsbehovet som dekkes av strøm og/eller fossile energivarer. Andelen el og fossilt må ligge under følgende verdier for å oppnå de ulike fargekarakterene:Les mer på Energimerking

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner