} Varsel om Force majeure (COVID-19) | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Varsel om Force majeure (COVID-19)

Varsel om Force majeure og mulig leveranseutfordringer grunnet COVID-19.

Elektroskandia varsler herved at f.o.m. 18.03.20 er vi en force majeure situasjon mot alle våre kunder. Dette gjelder inntil situasjonen har normalisert seg.

Bakgrunnen er de begrensende tiltak som er iverksatt internasjonalt og nasjonalt av regjeringen.

Elektroskandia overvåker fortløpende situasjonen i forbindelse med coronavirusutbruddet av COVID-19 for å identifisere tiltak for å trygge våre ansatte, leveranseevne samt våre logistikktjenester.

Dersom utbruddet COVID-19 medfører at levering fremover blir vanskelig eller urimelig tyngende, og Elektroskandia har brukt rimelig innsats for å forhindre forsinkelsen, kan Elektroskandia begrense eller suspendere leveransen i perioden COVID-19 medfører at levering blir vanskeliggjort eller terminere avtalen.

Elektroskandia er ikke ansvarlig for krav relatert til manglende, feil eller forsinket gjennomføring, av kontraktsmessige forpliktelser som følge av COVID-19.

Videre er Elektroskandia varslet av våre transportører at de er i en Force majeure situasjon f.o.m. 18.03.20 på grunn av de begrensende tiltak som er iverksatt internasjonalt og nasjonalt.

  • «For våre kunder vil dette bety at vi ikke kan forventes å overholde avtalte tidsvinduer, og situasjonen vil påvirke vår generelle kvalitet. Det vil oppstå forsinkelser og medføre ekstra kostnader».
    Kilde: Schenker Norge

Elektroskandia arbeider fortsatt med å sikre våre ansatte og våre logistikktjenester. Vi jobber fortløpende med å sikre produkttilgangen og dermed leveranseevnen til markedet. Iverksatte tiltak inkluderer blant annet at:

  • vi er i daglig kontakt med våre leverandører i Norge og utlandet for å sikre produksjonskapasitet og fremføring av varer til Elektroskandias lager
  • vi har foretatt ekstraordinære innkjøp der det er identifisert utfordringer
  • vi har økt våre prognoser og satt store deler av 2020-volumet i bestilling hos leverandørene
  • vi har innført prioritering av våre avtalekunder for å sikre varetilgangen
  • det minst 2 ganger pr uke blir sendt ut informasjon om vår leveringssituasjon

Slik det ser ut per i dag har vi tilgang på alle våre volumprodukter og ingen store utfordringer, men situasjonen er uoversiktlig og dette kan endre seg.

Last ned PDF