} Ekstraordinær prisjustering på kabelprodukter | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Ekstraordinær prisjustering på kabelprodukter

Vi viser til brev mottatt fra våre leverandører av kabler og vil med dette meddele en ekstraordinær prisøkning på kabelprodukter fra og med 01.05.2019.

Vi viser til brev mottatt fra våre leverandører av kabler og vil med dette meddele en ekstraordinær prisøkning på kabelprodukter fra og med 01.05.2019.

Det er for tiden store svingninger i innsatsfaktorer som råvarer og valuta. Grunnet dette ser vi oss dessverre nødt til å foreta en ekstraordinær prisjustering på kableprodukter.

Vi kommer nærmere tilbake når vi har mottatt de endelige justeringene fra leverandørene.

 

Nils Arne Grande                                       Pål Kristiansen
Strategisk innkjøpssjef                               Produkt- og markedsdirektør