} Melding om Prisendring gjeldende fra 01.05.2022 | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Melding om Prisendring gjeldende fra 01.05.2022

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldende fra og med 1. mai 2022.
Prisendringene foretas på bakgrunn av mottatte prisendringer fra våre leverandører og transportører. Prisendringene kommer på grunn av signifikante økninger i priser på innsatsfaktorene som råvare (dvs metaller og plaster) samt andre uforutsette endringer i andre kostnadsdrivere som valuta, energi, drivstoff og transport.
Les mer >>