Nettbutikk

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. mars 2023
Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldende fra og med 1. mars 2023.

 

 

Prisendringene foretas på bakgrunn av mottatte prisendringer fra våre leverandører.
Prisendringene kommer på grunn av signifikante økninger i priser på innsatsfaktorene som råvarer, transport, strøm, drivstoff og containermangel i enkelte deler av verden, samt en generell økning på andre innsatsfaktorer i markedet og samfunnet forøvrig.
Leverandørprisendringene vil variere mellom de ulike leverandørene og produktgruppene.
Nye listepriser vil være tilgjengelig på prisfil i Nelfo-format som legges ut 25 i måneden før prisstigning trer i kraft, og blir dokumentert i vår elektroniske katalog.
Gjelder følgende leverandører:

1. Fluke Norge A/S
2. Wiha Werkzeuge GMBH

Dersom du har spørsmål i forbindelse med de nye prisene eller prisfilene, ta kontakt med respektive kundeansvarlig.
Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide.

Med vennlig hilsen 

Pål Kristiansen  og Nils Arne Grande

PDF >