} Melding om prisendringer gjeldende fra 1. oktober 2021 | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. oktober 2021

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldende fra og med 1.oktober 2021.

Prisendringene foretas på bakgrunn av mottatte prisendringer fra våre leverandører.
Prisendringene kommer på grunn av signifikante økninger i priser på innsatsfaktorene som råvare (dvs metaller og plaster), samt andre uforutsette endringer i andre kostnadsdrivere som valuta, transport og container mangel i enkelte deler av verden.
Vi kommer tilbake med oppdaterte priser så snart disse med rimelighet kan la seg fastsette.
Leverandørprisendringene vil variere mellom de ulike leverandørene og produktgruppene.
Nye listepriser vil være tilgjengelig på prisfil i Nelfo-format som legges ut 25 i måneden før prisstigning trer i kraft, og blir dokumentert i vår elektroniske katalog.
Dersom du har spørsmål i forbindelse med de nye prisene eller prisfilene, ta kontakt med respektive kundeansvarlig.
Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide.

PDF >>