} På EPD-lag med miljøet | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

På EPD-lag med miljøet

TECCON er kjent for smarte elektrikerprodukter som med helt ferske EPD-miljødeklarasjoner blir enda mer konkurransedyktige i det grønne skiftet.

TECCON Norge AS og Elektroskandia Norge AS har utviklet elleve EPD-miljødeklarasjoner for de kjente merkevarene Anti Twin®, Prefix®, Easyfix® og Coilfix®. Brukere kan nå enkelt dokumentere produktenes miljøfotavtrykk med EPD-miljødeklarasjoner. Deklarasjonene er utviklet av en nøytral tredjepart etter internasjonale standarder.

Miljøvennlig Made in Norway

Alle TECCON-produktene som til nå har fått EPD-miljødeklarasjoner produseres i Norge. Jan Vestergaard har styrt EPD-prosessen hos TECCON og sier: - Vi har komplette miljødata for råvarer, energibruk under produksjon og transport helt fram til Elektroskandias hovedlager. Dette og mer er satt sammen og dokumentert av LCA.no og presentert under EPD-Norge.no. Ved å gå inn i miljøkalkulatoren hos LCA.no kan kunden også få en sammensatt EPD-miljødeklarasjon for produktet inklusiv frakt helt fram til monteringsstedet.

Unikt bransjesamarbeid

Jan Vestergaard har sittet i EPD-gruppen som ledes av Håkon Hauan fra EPD-Norge. Gruppen la standardgrunnlaget for EPD-miljødeklarasjoner i Norge. Vestergaard sier: - Det er takket være betydelig innsats og ressursbruk fra Elektroskandia at vi i TECCON så raskt har kommet i land med EPDer. Elektroskandia har satt rammene for utarbeidelse av miljødokumentasjoner som vi produsenter kan følge.