} Påminnelse at det vil bli foretatt en utlufting av våre listepriser den 1.oktober 2021 | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Påminnelse at det vil bli foretatt en utlufting av våre listepriser den 1.oktober 2021

Påminnelse om at Elektroskandia vil gjennomføre utlufting av listepriser med virkning fra 1.oktober 2021.

Vi sender med det en påminnelse for å følge opp vårt varsel om utlufting av listepriser sendt ut i april 2021 om at det vil bli foretatt en utlufting av Elektroskandia sine listepriser den 1. oktober 2021.
Utlufting av Elektroskandia sine listepriser vil variere innenfor de forskjellige produktgruppene. Utluftingen vil skje med virking fra 1.oktober 2021.
Dette vil foregå ved at Elektroskandia sine listepriser blir redusert, og samtidig vil også kunderabatter bli redusert tilsvarende.
Det vil si at den prisen du som kunde betalte før utlufting, vil være lik den prisen du betaler etter at Elektroskandia sine listepriser er utluftet og kunderabatter er beregnet på nytt. Noen små avvik opp eller ned kan dog forkomme pga avrundinger.
Nye listepriser gjeldende for oktober 2021 vil være klare 1.oktober 2021.
Har du spørsmål ta kontakt med oss.


Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Vedlagt finner Dere en både varslet for utlufting sendt 31.03.2021 og påminnelsen på tidligere utsendte varsel for utlufting 1.oktober 2021:

Påminnelse om utlufting av listepriser>>

Varsel om at Elektroskandia vil gjennomføre mulig utlufting av listepriser med virkning fra 1. oktober 2021>>