Nettbutikk

Sol til folket

Sommeren har endelig meldt sin ankomst og så har solen. I den anledning har Team Sol hos Elektroskandia gleden av å meddele at vi er fullt oppe med kalkulering og oppsett av de beste tilbudene på solcelleanlegg for alle type behov og bygningstyper.

Solteamet arbeider for våre kunder. Vi tar imot underlag for ønsket byggmasse og setter opp alt installatøren har behov for på DC-siden slik at de kan fokusere på andre oppgaver. Vi lager simuleringer av gitte anlegg for forventet produksjon, setter opp tegninger som illustrerer solcelleanlegget og utarbeider en montasjerapport for å legge til grunn for de fysiske påkjenningene anlegget skal tåle under normale og sterkere værforhold.

Nøye utplukkede leverandører
​​​​​​​Våre leverandører er nøye håndplukket for å tåle det nordiske klimaet og har gått igjennom en omfattende prosess. Her har vi fokusert sterkt på bærekraft, produktkvalitet, arbeidsforhold, kapasitet og gått for anerkjente gode produsenter. To av kriteriene som har vært viktig for oss er om leverandøren er Ecovadis sertifisert og om de er en Bloomberg Tier 1 produsent.

  • Ecovadis gjennomfører en uavhengig vurdering av leverandørene basert på miljø, arbeidskraft og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige anskaffelser.
  • Bloomberg Tier 1 ser på automatiserte produksjonslinjer for eliminering av menneskelige feil, kvaliteten på silisiumet benyttet i cellene samt hvorvidt selskapet bruker midler og tid på forskning og utvikling av produktene deres. Bloomberg Tier 1 produsent kjennetegnes ved å ha en årlig produksjonskapasitet på over 1 GW med minimum 5 års fartstid, levere produkter av høy kvalitet samt være økonomisk stabile. ​​​​​​​

Sterkere sammen
«Sterkere sammen» har også vi på avdeling sol fått erfare. Vi har nå fått nye kollegaer fra Onninen sitt solteam og fått ta del i hvordan de jobber og har satt ting i system. Med på sammenslåingen har vi også vært så heldige å få umiddelbar tilgang til deres lagerførte varer på sol. Deres aktuelle produkter som er lagerført og som stemmer overens med våre kriterier er Leapton solcellemoduler, Deye invertere og Westwood sin energilagring. Disse produktene finnes lagerført og kan tilbys fortløpende til alle steder det er aktuelt.

Som en del av en stor maskin har vi i Team sol stort behov for godt samarbeid med alle våre avdelinger rundt i det Norske land. Vi har eget salgsapparat, men er helt avhengig av at de lokale salgsapparatene som opererer rundt omkring er vår førsteinstans for å fange interessen rundt sol og for å sette de riktige menneskene i kontakt med oss slik at vi kan tilby alle aktuelle kunder gode løsninger på Sol & Energilagring. Vi velger her også å holde på det aktuelle ordtaket som er flittig brukt om dagen, nemlig «Sterkere sammen».

Månedens tema
​​​​​​​Til slutt ønsker vi å informere om at månedes tema for juni er Sol & Energilagring. I den forbindelse har det blitt laget nye nettsider, utseende på solkalkulatoren har fått seg en overhaling samt at det er blitt produsert en produktkatalog for leverandørene vi besitter oss av. Nettsidene som nå vil gå live skal fungere som en informasjonsportal som skal kunne brukes til å lese seg opp på sol & energilagring, samtidig som du kan lese deg opp på leverandørene vi har avtaler med. Har du ikke fått med deg tidligere lansering av solkalkulatoren / EsCalcen, så er dette kort forklart en tjeneste som vil gi deg mulighet til å gjøre enkle kalkulasjoner sett opp mot energibesparelser, installasjonskostnader og nedbetalingstid for ditt potensielle solcelleanlegg. Hvorfor ikke teste den med en gang? www.escalc.no

 Se også månedens tema: Solenergi >

Med det så vil vi i Solteamet ønske dere en riktig god juni måned og riktig god sommer!