} Sparte strømkostnader finansierer nye lysanlegg | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Sparte strømkostnader finansierer nye lysanlegg

- I møter med kunder ser vi på eksisterende lysanlegg, og skisserer løsninger på energibesparende LED-lys og styringssystem. I tillegg har vi en finansieringsløsning i verktøykassen som gjør at bygg-herren har reduserte lyskostnader fra dag én!

Ordene kommer fra Bjørn Kjønås. Han er Key Account Manager i Elektroskandia og har daglig kontakt med de store kjedene og deres medlemmer. Han sier:
- Gjennom dialogen med installatører får vi et godt inntrykk av hvor utfordringene med energitiltak ligger. Det er for dårlig forståelse hos byggherrer og eiendomsbesittere. De vet ikke hvor store beløp som enkelt kan spares på modernisering av lysanlegg. I tillegg er finansi-eringen ofte en utfordring som vi ikke har kunnet hjelpe til med før nå.

Energiregnskapet som døråpner

- Jeg oppfordrer installatører som er i kontakt med gårdeiere og driftspersonale å tilby ufor-pliktende energiregnskap for kunder med gam-melt lysanlegg. Sikt mot 1:1-skifte til LED i første omgang, tell armaturer og noter effekter. Vi på Elektroskandia kan sette opp energiregn-skap som sikre installatøren kundens fulle oppmerksomhet.

Løsningen kan være leasing

Bjørn Kjønås forklarer at Elektroskandias sam-arbeid med Butikkfinans gir kundene en ekstra finansieringskilde som kommer i tillegg til deres egen bankforbindelse. Han sier:
- Kjøperen av lysanlegget kan gjerne bruke egen finansiering, og vi representerer en ekstra mulighet. Leasing av lys blir mer vanlig, spesielt siden optimalisering av lysanlegget gir helt konkrete og forutsigbare besparelser. Vi kan som regel dokumentere at det vil spares flere tusen i måneden under leasingperioden, og langt større beløp når leasingperioden er over.


Synliggjør den korte tilbakebetalingstiden

- Moderne LED-armaturer med et moderne DALI lysstyringsanlegg gir overraskende korte tilbakebetalingstider. Dette gjelder spesielt om en har gamle lysrørarmaturer og kvikksølv lys-kilder i dagens anlegg. Jeg oppfordrer installa-tører til å bruke noen få års tilbakebetalingstid som salgsargument. En gratis lysberegning og energiregnskap som foretas av Elektroskandia vil vise kunden akkurat hvor kort tilbakebeta-lingstiden er.