} Utlufting av listepriser | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Utlufting av listepriser

Varsel om at Elektroskandia vil gjennomføre utlufting og markedstilpassning av listepriser med virkning fra 1. november 2018.

Vi varsler herved om det vil bli foretatt en utlufting og markedstilpassning av Elektroskandia sine listepriser.


Utlufting og markedstilpassningen av Elektroskandia sin listepriser vil variere innenfor de forskjellige produktgruppene. Utluftingen og markedstilpassningen vil skje med virking fra 1. november 2018.

Dette vil foregå ved at Elektroskandia lufter ut og markedstilpasser sine listepriser samtidig. Det vil si at du som kunde vil betale det samme som tidligere.

Nye Elektroskandia listepriser for november 2018 vil være klare 25. oktober 2018.

Har du spørsmål ta kontakt med oss.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.