Nettbutikk

Utlufting av listepriser

Varsel om at Elektroskandia vil gjennomføre utlufting av listepriser med virkning fra 1. november 2018.

Vi varsler herved om det vil bli foretatt en utlufting av Elektroskandia sine listepriser.


Utlufting av Elektroskandia sin listepriser vil variere innenfor de forskjellige produktgruppene. Utluftingen vil skje med virking fra 1. november 2018.
Dette vil foregå ved at Elektroskandia sine listepriser vil bli redusert, og samtidig vil også kunderabatter bli redusert tilsvarende. Det vil si at den prisen som du som kunde betalte før utlufting, vil være lik den prisen du betaler etter at Elektroskandia sine listepriser er utluftet og kunderabatter er beregnet på nytt.


Nye Elektroskandia listepriser for november 2018 vil være klare 25. oktober 2018.


Har du spørsmål ta kontakt med oss.


Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.