} Utlufting av listepriser på et lite utvalg produkter med virkning fra 1. mai 2019 | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Utlufting av listepriser på et lite utvalg produkter med virkning fra 1. mai 2019

Vi varsler herved om at det vil bli foretatt en utlufting på et lite utvalg produkter av Elektroskandia sine listepriser.

Vi varsler herved om at det vil bli foretatt en utlufting på et lite utvalg produkter av Elektroskandia sine listepriser.

Utlufting av Elektroskandia sine listepriser vil variere innenfor de forskjellige produktgruppene. Utluftingen vil skje med virking fra 1. mai 2019.

Dette vil foregå ved at Elektroskandia sine listepriser vil bli redusert, og samtidig vil også kunderabatter bli redusert tilsvarende. Det vil si at den prisen som du som kunde betalte før utlufting, vil være lik den prisen du betaler etter at Elektroskandia sine listepriser er utluftet og kunderabatter er beregnet på nytt.

Nye Elektroskandia listepriser for november 2019 vil være klare 25. april 2019.

Har du spørsmål ta kontakt med oss.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

  

For Elektroskandia Norge AS

 Nils-Arne Grande(sign)

Strategisk innkjøpssjef