} Varsel om prisendring fra 1. april | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Varsel om prisendring fra 1. april

Elektroskandia ønsker med dette å varsle om endring av priser med virkning fra 1. april 2020.

Elektroskandia ønsker med dette å varsle om endring av priser med virkning fra 1. april 2020. Dette er som følge av siste ukers ekstraordinære omstendigheter både knyttet til det verdensomspennende utbruddet av COVID-19 og fall i oljeprisene, noe som igjen har ført til betydelige endringer i valutakurser.

En rekke av våre leverandører har varslet om at de nå er i en force majeure situasjon som følge av dette, og har økt sine priser betydelig med relativt omgående virkning fra 01.04.20.

Dette er en utfordrende situasjon for Elektroskandia, og får betydelige konsekvenser da det meste av Elektroskandia sine produkter kjøpes fra utlandet. Vi ser oss derfor nødt til også å øke våre priser omgående. Grunnlaget er vår rett til å justere prisene etter våre generelle vilkår og force majeure situasjonen som også har oppstått for Elektroskandia.

På bakgrunn av disse omstendighetene justeres midlertidig prisene i forholdet 1:1 mot leverandørens varslede prisøkning fra og med 1. april.

Vi gjør oppmerksom på at prisjusteringen er midlertidig og at vi kan komme til å justere prisene ytterligere. Dette vurderes fortløpende.

Vi vil anmode om at dette distribueres til de personer i virksomheten som har et behov for informasjonen.

Last ned som PDF 

 

Tidligere varsel om pris endring (sist endret 14.03.2020)

Mulig prisendring 1. mai 2020

Vi ønsker med dette å varsle om en mulig prisendring fra 1. mai, som en følge av uforutsette endringer i kostnader ved innkjøp og valutasvingninger.

'Vi ønsker med dette å varsle om en mulig endring av priser med virkning fra 1. mai 2020. Dette på grunn av uforutsette endringer i kostnader ved innkjøp og valutasvingninger. Vi kommer tilbake med oppdaterte priser så snart disse med rimelighet kan la seg fastsette. Vi vil anmode om at dette distribueres til de personer i virksomheten som har et behov for informasjonen.