} Bedre arbeidsmiljø med LED-belysning | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Bedre arbeidsmiljø med LED-belysning

Orkla Foods Norge i Rygge i Østfold har foretatt oppgradering av belysningen i flere år. Belysningen i de store lagerlokalene i Iduns fabrikk er oppgradert til LED og den intelligente løsningen GreenWarehouse.

Bakgrunnen

Den gamle belysningen på lageret hos Idun på Rygge var konvensjonelle 400W HPL kvikksølv damplamper som måtte stå på kontinuerlig, og med et stadig økende behov for utskifting. Målet var å spare energi, og fordi vedlikeholdsbehovet var stort og kvikksølvlamper blir forbudt produsert og solgt, måtte de skifte. 

Løsningen

Armaturene som ble valgt i GreenWarehouse løsningen er Philips GentleSpace IP65 i to størrelser, 13.000lm/96W eller 17.000lm/128W. Valget er avhengig av takhøyden, som noen steder er over åtte meter. Armaturenes levetid er oppgitt til 70.000 timer, og det er ikke forventet vedlikehold utover normalt renhold i denne perioden. Alle armaturer har bevegelsessensor og trådløs kommunikasjon. 

Fabrikken har døgnproduksjon i perioder, og i lageret jobbes det generelt kun dagtid, men det settes inn varer fra produksjon til lager hele døgnet. Derfor gir belysning med bevegelsessensorer og styring svært gode besparelser. Lageret har både langsgående ganger og tverrganger. Belysningen i de lange gangene er satt opp i tre soner. Når det registreres bevegelse av en sensor tenner denne sonen med fullt lys, og de tilliggende sonene med 30 % lys. Ved bevegelse videre innover øker en og en sone til fullt. Når det ikke er registrert bevegelse etter et predefinert tidsintervall, dimmes lyset rolig ned til det til slutt slås helt av.

Elektroskandia har utført beregningene av anlegget. Gammelt lysanlegg brukte 54kW kontinuerlig, det nye anlegget bruker 12,4 kW kontinuerlig, en energibesparelse på hele 77 prosent. Dette er uten at besparelsen ved å dimme ned er medregnet. Reell besparelse vil være enda høyere når lyset står på anslagsvis 50 % av tiden. Nedbetalingstiden er beregnet til i underkant av tre år, og prosjektet har fått støtte fra Enovas program «Støtte til energitiltak i industrien». Støtten utgjør cirka en tredel av investeringen.