} Best på varetilgjengelighet | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Best på varetilgjengelighet

Kunder av Elektroskandia skal kunne forvente så nær 100 prosent tilgang til lager-førte varer som mulig. Se hvordan kompromissløse rutiner sikrer at du får utstyret du trenger fra Elektroskandias enorme spekter av e-verksprodukter.

Begrepet ”Varetilgjengelighet” viser andelen leve-ranser som ble levert til avtalt tid fordi varen er tilgjengelig for henting, plukking og transport. Da menes det varer som er definert som lagerførte av Elektroskandia, og hvor antallet lagerførte pro-dukter kommer fram i nettbutikken. Vi spør salgs-direktør for E-verk i Elektroskandia Gorm Delebekk om hvordan varetilgjengeligheten måles?

99 prosent

- Hver måned får vi sannheten på bordet, og som regel er rapportene hyggelig lesing. Vi ligger gjerne på 98 til 99 prosent varetilgjengelighet. Husk at alt fra en registreringsfeil hos leverandøren til uforut-sette beredskapsleveranser teller med her, så det er i praksis umulig å se 100-tallet til vanlig.

Oppleves enda bedre

- Varetilgjengeligheten er ikke noe teoretisk mål men resultatet av rapportering og undersøkel-ser fortsetter Delebekk: - Den opplevde vare-tilgjengeligheten kundene rapporterer om er faktisk nesten 100 %. Det tror jeg skyldes at vi gjør alt for å skaffe varer, og at denne innsatsen settes pris på av kundene.

Sporing av leveranser

Kunden skiller ikke på om varen uteblir på grunn av transportproblemer eller feil i lagerbehold-ningen. Derfor utarbeider vi skreddersydde løsninger med fokus på effektiviserende logistikk og høy kvalitet i hver enkelt leveranse. Bestilles den lagerførte varen gjennom vår nettbutikk har kunden flere verktøy som er utviklet for å forenkle hverdagen og gi korrekte ordrer. Eksempler er klipp og lim fra Excel, grønn hake for produkt innenfor valgt produktstandard, rebestilling av gamle ordre og lagring av egne handlekurver.

Vi sjekker at du har fått med alt

- Så snart en elektronisk bestilling er plassert så vil den bli gjennomgått og kvalitetssikret av våre logistikkoordinatorer. Her inngår også kontroll av at varen er eller vil bli tilgjengelig når kunden trenger den.

Nye dataverktøy

Til slutt nevner Delebekk at oppfølging av avvik er meget viktig, og sier:
- Vi er hele tiden opptatt av å ta tak i alle avvik, og å få luket bort feil så fort som mulig. For ytter-ligere å styrke vårt fokus på avvik er det nå implementert et nytt databasert avviksrapporte-ring- og håndteringssystem. I tillegg er vi i kon-stant dialog med våre avtalekunder for å tilpasse våre felles rutiner etter som arbeidsoppgaver og anleggsadresser endrer seg.