} Billading i fellesgarasjer | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Billading i fellesgarasjer

Når en installatør skal installere billadere i en fellesgarasje, for eksempel i et borettslag, står valget mellom kabelfordeling eller et modulært skinnesystem. Hva lønner seg når?

Vi har spurt Kjell Eirik Tengesdal hos Elektroskandia om hva som anbefales av teknisk infrastruktur på et større billadeanlegg. Han forklarer: 

Infrastruktur utendørs 
Ute blir Infrastrukturen forlagt i bakken, så der er løsningen enkel. Kraft- og signalkabel samt kabelføringer blir benyttet.

Inne og enkel topografi
Under tak der det er rette vegger kan en velge mellom skinnesystemer, flatkabel eller kabelfordeling. Skinnesystem som Canalis KS fra Schneider Electric vil koste noe mer, men oppveies av at det er enklere å koble seg på etter som elbilbrukerne kommer til. Flatkabel er ofte beste alternativ for kostnadssensitive anlegg. Her er det rimelig materiell og løsningen er lite arbeidsintensiv. Pga tverrsnittet vil det være begrensning i antall ladestasjoner som kan kobles til.

Inne og kompleks topografi
Der det er mange kroker og kriker eller færre plasser ser jeg at en ofte vinner tilbud med tradisjonell kabelfordeling. Det blir ikke en like elegant installasjon, og rengjøring blir ikke like enkelt framover. Det siste teller vanligvis ikke med når tilbudet  vurderes, men er verdt å nevne.

Samme fleksibilitet
I utgangspunktet får en samme muligheter til å koble til flere ladere ettersom flere beboere  får seg elbil. Med dynamisk laststyring vil alle kunne få lade, men med noe redusert effekt ettersom antallet øker. I kabelbaserte system vil en i praksis alltid  gå fra tavlen til den enkelte ladestasjon med strømkabel (og eventuelt kommunikasjonskabel om det ikke er wifi-kommunikasjon). Her ligger begrensingen kun i skapet og tilgjengelig totaleffekt. 

Anbefaling infrastruktur:
• Tenk fremtidig ladebehov
• Kapasitet i trafo er ikke avgjørende, det kan være nødvendig å bytte ut denne senere
• Hele anlegget bør prosjekteres før avtale inngås med kunden
• Benytt dynamisk energistyring
• Gå ut i fra 6-8 A per ladepunkt for å beregne infrastrukturen (Basert på snitt kjørelengde for fossilbiler, dvs der elbiler forventes å havne om kort tid)

Anbefalt strømskinne:
• 100A-1000A
• Kan dekke hele garasjeanlegget
• Skalerbar uten strømutkobling
• Ettermonter ladestasjoner uten strømutkobling
• Sikring og jordfeilbryter er lett tilgjengelig for bruker 

Anbefalt energistyring
For større bilflåter på lokasjoner med begrenset tilgang til effekt er det nødvendig med dynamisk energistyring. Dynamisk energistyring utnytter all tilgjengelig effekt i hele bygget. Energistyringen fordeler tilgjengelig kapasitet og unngår uønsket  utkobling. Muliggjør flere ladepunkter på samme lokasjon. 

Annet du skal vite før prosjektering:
• Vær fremtidsrettet og etabler god nok infrastruktur for biler med lengre rekkevidde og større batterikapasitet. Vi vet de kommer. Benytt smarte ladere som kommuniserer via åpne protokoller som OCPP 1.6 og Modbus
• V2G (Vehicle to grid) dvs at bilen både kan mota strøm og sende strøm inn på nettet. Ligger fortsatt langt fram i tid og det er manglende standarder (ISO 15118 er ikke løsningen alene). Det finnes alternative eksisterende løsninger hvor riktig infrastruktur kan bidra. Styring av andre laster kan være en mer lønnsom løsning og en kan vurdere stasjonært batteri 
• Angående finansiering så vurder en selvbærende eller inntektsbringende modell basert på brukerfinansiering. Vurder også å samarbeide med en ladeoperatør.

 

Kjell Eirik Tengesdal jobber med ladeløsninger i Elektroskandia, her med ladestasjoner som også leveres over disk i Proffmarkedene. Her gir har nyttige tips om hvilken infrastruktur som bør velges i større ladeanlegg.