} Fremtidsrettede ladeløsninger | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Fremtidsrettede ladeløsninger

Elektroskandia lanserer komplette systemløsninger for elbillading hjemme, i fellesgarasjer og på offentlige steder.

Elektroskandias skalerbare billadesystemer er en fremtidsrettet investering som dekker behovet for lading både av dagens og morgendagens elbiler. Her presenteres de beste løsningene på markedet, satt i system av Elektroskandia. Støtteordninger fra Enova og kommuner kan utgjøre store beløp, så undersøk alltid mulighetene for støtte der du har oppdrag.

Mode 3, type 2

I praksis kan det være samme billadeenhet som benyttes enten det er i en privat garasje, i et
borettslag eller i en bedrift. Ulikhetene ligger i hvordan tilgjengelig effekt fordeles mellom de
ulike brukerne i et større anlegg, og hvordan kostnaden dekkes inn. Alle Elektroskandias
løsninger er Mode 3, type 2. Det vil si at bilen kommuniserer med laderen for identifikasjon, maksimal sikkerhet og ladehastighet. Type 2 beskriver kabelen som nå er ledende bransjestandard, og som trygt overfører effektene som tilbys.

Effekt og ladetid

Billaderne har 3,6, 7,2, 11 og 22kW effekt. Dette er tilpasset de de fleste biltypenes interne lader og tilgjengelig effekt. Ladetiden er helt avhengig av batteripakkens størrelse, derfor forholder en seg til kjøremønstre. Eksempel fra et borettslag viser en fordeling av tilgjengelig strøm: Om alle brukerne lader i åtte timer, er alle for eksempel garantert en kjørelengde på 60 km på batteriet. Se egen sak om energistyring av billadeanlegg.

Sikkerhet og effektiv kabling

Ladeinstallasjoner må ha type B-vern, enten integrert i ladeenheten eller separat i sikringsskapet. Wago eller Canalis kablingssystem gir effektive kablingssystemer med enkel tilkobling av nye ladestasjoner etter som behovet vokser.