} Kurs hos Elektroskandia | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Kurs hos Elektroskandia

Meld ansatte på lovpålagte og frivillige kurs for økt sikkerhet og bedre lønnsomhet i regi av ES Kompetanse. Kursene avholdes på faste datoer og steder, etter avtale og etter interesse lokalt og bedriftsinternt. 

Meld deg på kursene gjennom din kontakt i Elektroskandia eller se kursoversikten på elektroskandia.no. I tillegg til de fastsatte kursstedene kan det arrangeres kurs på forespørsel over hele landet. Gå gjerne sammen med andre for å få minimum antall deltakere. Elektroskandia kan bistå i å samle deltakere i ett område. Din kontakt hos Elektroskandia vil utarbeide et program og å opplyse om deltakeravgift.

Profesjonelle kursholdere

Elektroskandia samarbeider med landets mest anerkjente kursholder. Gjennom tre part-nere er bedriftene sikret nød-vendig fleksibilitet, kapasitet og tilgjengelighet. KE kurs og kompetanse drives av Knut Eriksen som har 18 års erfaring fra elektrobransjen. De to siste årene har selskapet drevet sin egen virksomhet med egenut-viklede kurs for elektrobedrifter. KMH Elektro AS bistår elektro-bransjen med teknisk kompe-tanse og opplæring i elektro-faglige områder. El-Consult tar hånd om skreddersydde kurs for industrien.

Spesielt kursopplegg for industrien

I tillegg til generelle kurs er disse spesielt utvikler for indus-triens behov. Kursene har stor grad av skreddersøm og kan avholdes som generelle kurs i en region eller internt i bedrift-en. Kontakt Elektroskandia for å få kurs spesielt tilpasset ditt behov.

Kursopplegg for elektroinstallatører og industrikunder

  • NEK 400:2018/Nyheter i NEK 400:2018
  • FEL og NEK 400:2018
  • FSE Lavspenning, inkl. praktisk førstehjelp
  • FSE Høyspenning, inkl. praktisk førstehjelp
  • FSE Instruert betjening, inkl. praktisk førstehjelp n Lading av kjøretøy
  • Økonomi for elektrikere
  • «5 sikre» Prosjektgjennomføring/dokumentasjon n Vernteori/valg av vern
  • Sluttkontroll/5-sikre iht. NEK 400 del 6
  • Jording av lavspenningsanlegg

 

Klikk her for å se våre kurs