} Senk kostnadene | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Senk kostnadene

Sikre lønnsomheten i prosjekt-er ved å bruke effektiviserende tjenester fra Elektroskandia. Få en skreddersydd logistikk som sparer deg for kostnader fra materiellet bestilles og til det er i montørens hender. Sørg for at dine folk gjør det de er best til, og la Elektroskandia legge alt til rette. 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. Prosjekt- og systempakker

Sørg for at akkurat det materiellet som skal brukes til akkurat den linjen er på plass om morgenen når arbeidet begynner. Eller sørg for at alt en trenger fra klemmer og kabel til topphatt og sikringer leveres i en komplett pakke før montøren ankommer anleggstedet. Til e-verk har Elektroskandia bardunsatser, maste-toppakker og skreddersydde system-pakker.

 

 

2. Montering og prefabrikasjon

La Elektroskandia pakke ut produktet og montere alle tilhørende deler før levering Eller la Elektroskandia montere deler av stolpetopp eller sterkstrømskap. Ingen kan slå effektiviteten hos Elektroskandias monteringsavdeling. Gi montørene ferdige og helt komplette sammensatte skredder-sydde skap.

 

 

 

 

3. Spesialtransport og levering til GPS- koordinater

Tilpass spesialtransporten så dine behov dekkes
100 %. Bruk budbil om det haster. Velg kranbil om det ikke finnes lossekran eller truck. Bestill helikopter om det er for utilgjengelig terreng. La Elektroskandia ta hånd om langgods og spesialtransport. Husk også transport til retur og emballasje samt intern transport inne på større anleggsområder.
Lever varer til GPS-koordinater, til steder uten adresser eller der det det ikke finnes noe mottaksapparat. Sjåføren leverer etter instruks, skanner, kontrollerer leveransen og sender dokumentasjon.

     

4. Containerutleie

Lei container med eller uten innredning og låssystem. Elektroskandia kan ta seg av påfylling av container ut i fra min- og maksimalantall, samt stå for flytting av containere på mobile anlegg. En låst mottakscontainer er løsningen der varer leveres om natten eller det det ikke er folk som kan motta varer. Med en komplett løsning merkes hylle-kanten med strekkoder. Montøren skanner og registrerer uttaket med sin mobiltelfon og Elektroskandia app.

 

5. Ekstramannskap

Det kan stilles erfarne og kompetente medarbeider til fast eller periodisk disposisjon for logistikkstyring, mottaks-kontroll og intern transport til installasjons-området. Knyt til dere Elektroskandias logistikkoordinatorer for å følge opp større leveranser som er spredd ut over i tid.