} Spesialprodukter for vindkraft | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Spesialprodukter for vindkraft

Elektroskandia har vært aktiv partner i flere banebrytende vindkraftprosjekter, og bidratt til kortere anleggstid og materiellbesparelse. Resultatet er spesialtilpassede produkter og logistikkløsninger som er med på å gjøre vindkraft til bærekraftig energiproduksjon.

Det er innen kabel- og skapløsninger Elektroskandia har etablert en standard som flere vindkraftutbyggere velger å følge. Løsningene er 100 % skalerbare og er tilrettelagt for den stadig økende møllestørrelsen og krav til reduserte investeringskostnader.

 

Kabel i kappede lengder

Ut i fra beregnede avstander og grøfteløp beregnes nøyaktige kabellengder som bestilles ferdig kappet, merket og testet. Etter avtale beregnes et lite overmål for å ta høyde for mindre traseendringer. Hver lengde leveres på egen trommel og er merket etter instruksjon fra prosjektledelsen. Tromlene leveres i henhold til avtalt fremdriftsplan direkte til anleggspunkt eller til mellomlager. Det dedikeres egen logistikkoordinator hos Elektroskandia som overvåker framdrift og er kontaktperson ved endring av leveringsplaner.

 

Færre skjøter, stor fleksibilitet

Kappede kabellengder kan helt fjerne behovet for skjøter og dermed feilkilder. Logistikkoordinatorens innsats, samt Elektroskandias lagerhold av kabel og kapping i Norge, gir rask og fleksibel anleggsdrift.

 

Prefabrikkerte skap

Enten det er stjerne, ring eller en kombinasjon av dette som benyttes, har Elektroskandia koblingsskapene som er spesifisert for å møte vindkraftens behov. Det benyttes HDC-A 36kV høyspenningsskap fra NKT (Kabeldon) som er godkjente for arktisk klima.

Ved levering følger to sett endeavslutninger med hvert skap. Disse er i henhold til kabeldimensjonene (50 til 630mm2) som er definert brukt inn og ut fra skapene. Det kan leveres med ekstra endeanslutningssett når skapene brukes til gjennomkobling eller avgrening.

 

Sikkerhet med unik jordløsning

Avgreningsskjøten ligger på denne måten over bakken i skapet og er tilgengelig for frakobling. Det er tilgjengelig et komplett jordløsningssystem for driftsjording og betjening.