} Industri | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Industri

Elektroskandia tilbyr logistikk med utgangspunkt i en generell plattform og bransjetilpassede konsept med kundetilpassede løsninger. Grunntanken er å tilby industrien kostnadseffektive løsninger gjennom "et punkts handel", effektive transaksjoner, korte handelsveier og riktig lagerhold. I nært samarbeid med produsent, sørger i-forum for kompetanseoverføring regionalt eller lokalt på bedrift.