} EPD | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

EPD

Det blir stadig viktigere å tilby produkter og tjenester som er mer miljøvennlig og ressursbesparende. For være konkurransedyktig i det grønne skiftet er det nødvendig å ha de rette verktøyene for å dokumentere dette på en effektiv og korrekt måte. Elektroskandia har utviklet løsninger som effektiviserer våre kunders hverdag ved hjelp av vår EPD generator.

EPD generator oppsummert:

 • EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD omfatter det skjer i egen bedrift, hos underleverandører, gjennom levetiden og ved endt livsløp.
 • Å framskaffe en EPD kan være omfattende og kostbart, men stadig utvikling i nye produktgrupper øker omfang på databaser og det utvikles verktøy som forenkler prosessen.
 • Økt bruk av EPDer i en tidligfaseplanlegging av et byggeprosjekt bidrar til valg av miljøeffektive produkter og løsninger.
 • EPD-utvikling bidrar til økt internt fokus som fører til interne forbedringer.
 • EPD-Norge.no registrer EPDer i Norge og har informasjon om systemet og aktører.
 • EPD-generatorer kan forenkle arbeidet med utvikling av EPDer

Hvorfor arbeide effektivt med miljødokumentasjon?

 • Offentlige anskaffelser vektlegger miljøaspektet med 20-30%.
 • Mer miljøbevisste sluttbrukere, store muligheter for oppsalg på dokumenterbare miljøriktige løsninger.
 • Sterkt fokus i bygg- og anleggsektoren hvor RIE prosjekterer miljøriktige produkter og løsninger (krav fra Statsbygg, Bygg 21, entreprenører etc.).
 • Prosjektering (BIM og digital tvilling).
 • Sterkt fokus på sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.
 • Oppfylle FNs 17 bærekraftsmål.
 • Krav fra våre eiere.

 

Hva betyr EPD?

EPD er forkortelsen til Environmental Product Declaration, som i dagligtale betyr standardisert og verifisert miljødeklarasjon for et produkt eller tjeneste​. På norsk brukes gjerne begrepet «miljødeklarasjon» om EPD'er.

Hva er Elektroskandia sin EPD generator?

EN15804 standarden er gjennomgående for miljødokumentasjon (livsløpsanalyser) gjennom verdikjeden og i EPD generatoren.

Hva er en LCA

For å utvikle en EPD ligger det en LCA (Livsløpsanalyse) til grunn. En livsløpsanalyse vurderer miljø- og ressursmessige forhold gjennom hele produktets livsløp, fra «vugge til grav», eller helst «vugge til vugge». Denne er basert på ISO 14040 og 14044.