} EPD | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

EPD

Det blir stadig viktigere å tilby produkter og tjenester som er mer miljøvennlig og ressursbesparende. For være konkurransedyktig i det grønne skiftet er det nødvendig å ha de rette verktøyene for å dokumentere dette på en effektiv og korrekt måte. Elektroskandia har utviklet løsninger som effektiviserer våre kunders hverdag ved hjelp av vår EPD generator.

EPD generator oppsummert:

 • EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD omfatter det skjer i egen bedrift, hos underleverandører, gjennom levetiden og ved endt livsløp.
 • Å framskaffe en EPD kan være omfattende og kostbart, men stadig utvikling i nye produktgrupper øker omfang på databaser og det utvikles verktøy som forenkler prosessen.
 • Økt bruk av EPDer i en tidligfaseplanlegging av et byggeprosjekt bidrar til valg av miljøeffektive produkter og løsninger.
 • EPD-utvikling bidrar til økt internt fokus som fører til interne forbedringer.
 • EPD-Norge.no registrer EPDer i Norge og har informasjon om systemet og aktører.
 • EPD-generatorer kan forenkle arbeidet med utvikling av EPDer

Hvorfor arbeide effektivt med miljødokumentasjon?

 • Offentlige anskaffelser vektlegger miljøaspektet med 20-30%.
 • Mer miljøbevisste sluttbrukere, store muligheter for oppsalg på dokumenterbare miljøriktige løsninger.
 • Sterkt fokus i bygg- og anleggsektoren hvor RIE prosjekterer miljøriktige produkter og løsninger (krav fra Statsbygg, Bygg 21, entreprenører etc.).
 • Prosjektering (BIM og digital tvilling).
 • Sterkt fokus på sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.
 • Oppfylle FNs 17 bærekraftsmål.
 • Krav fra våre eiere.

 

 

For mer info kontakt 

Kristian Lyngmo
Key Account Manager
Mobil: +47 906 49 733
Mail: kristian.lyngmo@elektroskandia.no

Hva betyr EPD?

EPD er forkortelsen til Environmental Product Declaration, som i dagligtale betyr standardisert og verifisert miljødeklarasjon for et produkt eller tjeneste​. På norsk brukes gjerne begrepet «miljødeklarasjon» om EPD'er.

Hva er Elektroskandia sin EPD generator?

EN15804 standarden er gjennomgående for miljødokumentasjon (livsløpsanalyser) gjennom verdikjeden og i EPD generatoren.

Hva er en LCA

For å utvikle en EPD ligger det en LCA (Livsløpsanalyse) til grunn. En livsløpsanalyse vurderer miljø- og ressursmessige forhold gjennom hele produktets livsløp, fra «vugge til grav», eller helst «vugge til vugge». Denne er basert på ISO 14040 og 14044.

Ønsker du mer informasjon om EPD så kan du fylle ut kontaktskjemaet under så tar vi kontakt med deg så fort vi kan.

Hva heter hovedstaden i Norge?