} Hva betyr EPD | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Hva betyr EPD?

EPD er forkortelsen til Environmental Product Declaration, som i dagligtale betyr standardisert og verifisert miljødeklarasjon for et produkt eller tjeneste​. På norsk brukes gjerne begrepet «miljødeklarasjon» om EPD'er. 

EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder​, d.v.s. summen av miljøparametere gjennom verdikjeden hvor alle tall er sammenlignbare og adderbare for komplett livsløpsanalyse.

EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD omfatter det skjer i egen bedrift, hos underleverandører, gjennom levetiden og ved endt livsløp, d.v.s. gjennom hele verdikjeden​.

Videre gir en EPD regnskapet informasjon om:

  • Bruk av ressurser (råmaterialer og energi)
  • Utslipp (til luft, vann og jord)
  • Innhold av farlige stoffer og påvirkning på inneklima
  • Behandling av avfall og resirkulering