} Hva er en LCA | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Hva er en LCA?

For å utvikle en EPD ligger det en LCA (Livsløpsanalyse) til grunn. En livsløpsanalyse vurderer miljø- og ressursmessige forhold gjennom hele produktets livsløp, fra «vugge til grav», eller helst «vugge til vugge». Denne er basert på ISO 14040 og 14044.

Metode for LCA:

  • Kartlegging > Utslipp beregnes
  • Klassifisering > Utslipp kategoriseres
  • Karakterisering > Miljøpåvikninger beregnes
  • Forbedring > Analyser av hvordan livsløpet til produktet kan forbedres