Nettbutikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklæring om konfliktmaterialer (conflict minerals)

Elektroskandia Norge AS har retningslinjer om konfliktmineraler og ansvarlige innkjøp. Som et ansvarlig selskap og som undertegner av FNs Global Compact, støtter Elektroskandia målsetningen med den amerikanske Dodd-Frank Act og alle tilsvarende reguleringer globalt for å forhindre at væpnede grupper i Den demokratiske republikken Kongo og tilsvarende land drar nytte av innkjøp av konfliktmineraler fra regionen.

Som distributør av elektriske produkter produserer ikke Elektroskandia Norge AS noen produkter og kjøper dermed heller ikke selv konfliktmineraler som råvarer. Elektroskandia Norge AS er av denne grunn ikke lovpålagt å overholde forskrifter om konfliktmineraler og dermed heller ikke å rapportere eventuelle kilder for konfliktmineraler. Som følge av dette er ikke Elektroskandia Norge AS i øyeblikket i stand til å bekrefte eller innestå for at produkter som selges er frie for konfliktmineraler.

Elektroskandia Norge AS, har likevel tatt skritt for å støtte kunder som må imøtekomme kravene i reguleringen av konfliktmineraler.

Ansvarlige innkjøp

Elektroskandia Norge AS har en ansvarlig innkjøpspolitikk som respekterer menneskerettighetene og søker å unngå at kjøpsbeslutninger i vår forsyningskjede vedrørende konfliktmineraler bidrar til konflikter.

Elektroskandia Norge AS samarbeider med sine langsiktige leverandører gjennom avtaler, for å bidra til at produktene som leveres oppfyller reguleringene rundt konfliktmineraler. Elektroskandia Norge AS krever at våre leverandører etterlever kontraktsbestemmelser, som angår leverandørenes forhold til underleverandører og som krever at det skal tas passende steg og vises rimelig aktsomhet for å sikre etterlevelse i forsyningskjeden.

Elektroskandia Norge AS krever at leverandører og underleverandører overholder prinsippene i våre etiske retningslinjer og andre gjeldende krav til regeletterlevelse.

I tillegg vurderer Elektroskandia Norge AS leverandørenes bidrag til bærekraftig utvikling, for å forutse og kontrollere miljørisiko, samt sosial- og etisk risiko som er spesifikk for deres aktiviteter. 

En kontinuerlig forbedringsprosess 

Elektroskandia Norge AS støtter leverandørene våre i deres forsøk på å spore konfliktmineraler i forsyningskjeden. Etter som flere og flere produsenter kan rapportere om sin forsyningskjede, vil Elektroskandia Norge AS gjøre denne informasjonen tilgjengelig for våre kunder.

Elektroskandia Norge AS vil fortsette å aktivt kommunisere med aktørene i vår forsyningskjede om dette temaet, og oppfordrer leverandører til å oppfylle kravene og gjøre all informasjon om konfliktmineraler relatert til sine produkter lett tilgjengelig.

.

Elektroskandia nettbutikk

  • Enklere handleopplevelse
  • Bedre kontroll og oversikt over dine bestillinger
  • Avanserte søkefunksjoner
  • Dine egne priser i produktvisningen

Gå til nettbutikken ›