Nettbutikk

Vårt kvalitetsarbeid

Elektroskandia skal være en strategisk partner og skape merverdi for sine kunder og leverandører ved å forstå, påvirke og tilfredsstille deres behov gjennom et tett samarbeid.

Vi skal tilby et bredt utvalg av bærekraftige og innovative løsninger for automatisering, tekniske leveranser og energistyring basert på vår kompetanse og erfaring. Våre leveranser skal verdsettes, målsettes og følges opp. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre prosessene for innovasjon og vår implementeringsevne ved å tilpasse måten vi arbeider på til kundens behov. 

Krav til leverandører

Elektroskandia stiller kvalitetskrav til leverandører. Det gjøres kontinuerlige målinger og overvåkning av leverandører.

Kvalitetsbedriften Elektroskandia

Elektroskandia er sertifisert etter ISO 9001 og har vært det siden 1996. Vi har effektive og sikre prosesser samt gode og gjennomarbeidede rutiner.

Effektiv logistikk

Elektroskandia foretar kontinuerlige målinger av varetilgjengelighet og leveringsdyktighet.