Nettbutikk

Vårt miljøarbeid

Vi jobber målrettet med fokus på miljøet i hele verdikjeden. Vi kartlegger og rapporterer miljøbelastningen vår og jobber kontinuerlig med å finne nye løsninger som er enda mer miljøvennlige.

Det gjør vi ved å:

  • Forbedre miljøresultater i våre bygninger
  • Redusere det økologiske fotavtrykket til våre operasjoner
  • Utvikle og fremme løsninger for energieffektivisering
  • Forbedre transportløsninger

Miljøbedriften Elektroskandia

Elektroskandia Norge AS har siden 1999 vært sertifisert etter ISO 14001. Det arbeides kontinuerlig for å redusere energiforbruket i egne bygg, redusere papirforbruk og sortere avfall til gjenbruk. Elektroskandia sørger for, gjennom opplæring og informasjon, at alt personell kjenner til og arbeider i henhold til vår miljøpolitikk.

Elektroskandia er medlem av Renas, Batteriretur og Grønt Punkt.

Krav til leverandører

Elektroskandias leverandører må ha miljøsertifisering eller dokumentere bedriftens miljøhåndtering på annen måte. Det godtas ikke barnearbeid, sosial dumping eller at virksomheten er en belastning for miljøet utover det som er godtatt.

Energieffektiv logistikk

Klimaet er i endringer. I følge FNs Klimarapport så må utslippene reduseres med  mer enn 40 % innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Vi må alle gjøre hva vi kan for å redusere utslippene. Elektroskandia ønsker derfor å fremme samleleveranser til kunder. Det betyr bedre utnyttelse av transportmidler med følgende lavere drivstofforbruk og lavere CO2-utslipp. Dette bidrar til redusert energiforbruk i hele verdikjeden. Små fraktleveranser har derfor fått ett miljøtillegg. Les mer om dette i våre leveringsbetingelser.

 

Våre samarbeidspartnere:

Samarbeid med DØNN GRØNN

Vi er opptatt av miljø og har derfor inngått et samarbeid med DØNN GRØNN: Vi er stolte av nå å levere store deler av transporten i Oslo med elektriske biler. Vi bidrar til renere luft i Oslo!

Les mer om DØNN GRØNN