Vårt miljøarbeid

Miljøpolicy 2019/2020: Vi arbeider for å sikre menneskers liv og helse, og for stadig forbedring av vår påvirkning på det ytre miljø.

Det gjør vi ved å:

  • Forbedre miljøresultater i våre bygninger
  • Redusere det økologiske fotavtrykket til våre operasjoner
  • Utvikle og fremme løsninger for energieffektivisering
  • Sørge for oppfyllelse av lover og forskrifter

Miljøbedriften Elektroskandia

Elektroskandia Norge AS har siden 1999 vært sertifisert etter ISO 14001. Det arbeides kontinuerlig for å redusere energiforbruket i egne bygg, redusere papirforbruk og sortere avfall til gjenbruk. Elektroskandia sørger for, gjennom opplæring og informasjon, at alt personell kjenner til og arbeider i henhold til vår miljøpolitikk.

Elektroskandia er medlem av Renas og Grønt Punkt.

Krav til leverandører

Elektroskandias leverandører må ha miljøsertifisering eller dokumentere bedriftens miljøhåndtering på annen måte. Det godtas ikke barnearbeid, sosial dumping eller at virksomheten er en belastning for miljøet utover det som er godtatt.

Energieffektiv logistikk

Elektroskandia ønsker å fremme samleleveranser til kunder. Det betyr bedre utnyttelse transportmidler med følgende lavere drivstofforbruk og lavere CO2-utslipp. Dette bidrar til redusert energiforbruk i hele verdikjeden.