} Samfunnsansvar | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Samfunnsansvar

Elektroskandia handler i samsvar med ILOs åtte kjernekonvensjoner vedrørende organisasjonsfrihet samt forbud mot barnearbeid, diskriminering og tvangsarbeid. Som en del av Rexel konsernet forplikter vi oss til å følge de ti prinsippene i FNs Global Compact innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Vi setter krav til våre leverandører av produkter og tjenester at de har etiske retningslinjer, ikke benytter barnearbeid og avlønner utenlandsk arbeidskraft med norsk tarifflønn eller bedre. I tillegg til å følge norske lover og forskrifter samt gjeldende EU-direktiver skal leverandør av produkter innestå for at deres leveranser ikke innbefatter bruk av konfliktmineraler (conflict minerals).

Elektroskandia bidrar årlig med økonomisk støtte til en veldedig organisasjon.

Håndtering av Åpenhetsloven >

Elektroskandia Norge AS - CODE OF CONDUCT

Les mer om code of conduct fra Elektroskandia

Erklæring om konfliktmaterialer (conflict minerals)

Elektroskandia Norge AS er en del av Rexel-konsernet og er underlagt Rexel sine retningslinjer om konfliktmineraler og ansvarlige innkjøp. Som et ansvarlig selskap og som undertegner av FNs Global Compact, støtter Rexel målsetningen med den amerikanske Dodd-Frank Act og alle tilsvarende reguleringer globalt for å forhindre at væpnede grupper i Den demokratiske republikken Kongo og tilsvarende land drar nytte av innkjøp av konfliktmineraler fra regionen.

Les mer om konfliktmineraler (conflict minerals)