} Samfunnsansvar | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Samfunnsansvar

Elektroskandia handler i samsvar med ILOs åtte kjernekonvensjoner vedrørende organisasjonsfrihet samt forbud mot barnearbeid, diskriminering og tvangsarbeid. Som en del av Rexel konsernet forplikter vi oss til å følge de ti prinsippene i FNs Global Compact innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Vi setter krav til våre leverandører av produkter og tjenester at de har etiske retningslinjer, ikke benytter barnearbeid og avlønner utenlandsk arbeidskraft med norsk tarifflønn eller bedre. I tillegg til å følge norske lover og forskrifter samt gjeldende EU-direktiver skal leverandør av produkter innestå for at deres leveranser ikke innbefatter bruk av konfliktmineraler (conflict minerals).

Elektroskandia bidrar årlig med økonomisk støtte til en veldedig organisasjon.

Last ned våre etiske retningslinjer i PDF ›

Elektroskandia Norge AS - CODE OF CONDUCT

Les mer om code of conduct fra Elektroskandia

Erklæring om konfliktmaterialer (conflict minerals)

Elektroskandia Norge AS er en del av Rexel-konsernet og er underlagt Rexel sine retningslinjer om konfliktmineraler og ansvarlige innkjøp. Som et ansvarlig selskap og som undertegner av FNs Global Compact, støtter Rexel målsetningen med den amerikanske Dodd-Frank Act og alle tilsvarende reguleringer globalt for å forhindre at væpnede grupper i Den demokratiske republikken Kongo og tilsvarende land drar nytte av innkjøp av konfliktmineraler fra regionen.

Les mer om konfliktmineraler (conflict minerals)