} Våre kjerneverdier | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Våre kjerneverdier

Elektroskandia skal gi den beste kundeopplevelsen gjennom et bredt utvalg av miljøvennlige og innovative produkter, tjenester og løsninger innenfor installasjon, industri og everk.

Levere den beste kundeopplevelsen

 • Vi forutser trender i markedet og griper muligheter
 • Vi forstår våre kunders behov
 • Vi ser etter nye metoder/løsninger for å etterkomme våre kunders ønsker og behov
 

Stå sammen for suksess

 • Vi jobber sammen for å være mer effektive som et fellesskap overfor våre kunder og leverandører
 • Vi oppfordrer til teamarbeid på tvers av roller
 • Vi verdsetter mangfold og inkludering 
 

Oppmuntre til innovasjon

 • Vi tenker ”utenfor boksen” og er positive til endring
 • Vi lærer av andres suksess for stadig å bli bedre
 • Vi utvikler nye forretningsmodeller for å fremme vekst
 

Engasjerer ansatte til å utvikle seg

 • Vi vil være et godt eksempel for andre
 • Vi gir opplæring for å bygge en sterk organisasjon
 • Vi behandler hverandre med respekt 
 

Stole på hverandre

 • Vi har alle ansvar for å gjøre det vi har lovet
 • Vi holder oss til de rammer, retningslinjer og rutiner som er fastsatt
 • Vi lærer av de feil vi gjør og blir bedre
 

Trives med å være annerledes

 • Vi er ikke redde for å skille oss ut
 • Vi setter stor pris på dedikerte og stolte medarbeidere
 • Vi er gode ambassadører for å gjøre Elektroskandia til førstevalget