} Prisendringer | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Prisvarsler

Her ser du de siste prisvarslene fra Elektroskandia. 

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. juli 2022

Prisendringene foretas på bakgrunn av mottatte prisendringer fra våre leverandører og transportører.Prisendringene kommer på grunn av signifikante økninger i priser på innsatsfaktorene som råvare (dvs metaller og plaster) samt andre uforutsette endringer i andre kostnadsdrivere som valuta, energi, tilleggsavgifter, drivstoff og transport.

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. juni 2022

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldende fra og med 1. juni 2022.Prisendringene foretas på bakgrunn av mottatte prisendringer fra våre leverandører og transportører.Prisendringene kommer på grunn av signifikante økninger i priser på innsatsfaktorene som råvare (dvs metaller og plaster) samt andre uforutsette endringer i andre kostnadsdrivere som valuta, energi, drivstoff og transport.

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. mai 2022

Prisendringene foretas på bakgrunn av mottatte prisendringer fra våre leverandører og transportører. Prisendringene kommer på grunn av signifikante økninger i priser på innsatsfaktorene som råvare (dvs metaller og plaster) samt andre uforutsette endringer i andre kostnadsdrivere som valuta, energi, drivstoff og transport.

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. januar 2022

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldende fra og med 1. januar 2022.

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. april 2022

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldende fra og med 1. april 2022.

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. juli 2021

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldende fra og med 1. juli 2021. Prisendringene foretas på bakgrunn av mottatte prisendringer fra våre leverandører.

Varsel om at Elektroskandia vil gjennomføre mulig utlufting av listepriser med virkning fra 1. oktober 2021.

Vi varsler herved om det vil bli foretatt en utlufting av Elektroskandias listepriser. Utlufting av Elektroskandias listepriser vil variere innenfor de forskjellige produktgruppene.

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. mai og 1. juni 2021

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer 1. mai og 1. juni 2021. Prisendringene foretas på bakgrunn av prisendringene fra våre leverandører.

Melding om prisendringer på kabel gjeldende fra 1. mars og 1. april 2021

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer på kabel 1. mars og 1. april 2021. Prisendringene foretas på bakgrunn av prisendringene fra våre leverandører. Link til PDF >>

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. januar 2021

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldene fra 1. januar 2021.