Nettbutikk

23 01 01 Generelle leveringsbetingelser 2023

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for kjøp av varer fra Elektroskandia Norge AS (”Selger”), med mindre noe annet er skriftlig avtalt. Overenskomster som helt eller delvis avviker fra disse salgs- og leveringsbetingelser skal, for å være gyldig, bekreftes skriftlig av autoriserte representanter for begge parter. Selger kan endre de generelle leveringsbetingelser uten forvarsel for nye kjøp. Betingelser vil derfor ligge med siste oppdaterte versjon på Selgers nettside: http://www.elektroskandia.no

Les mer >