} Melding om prisendring gjeldende fra 1. januar 2020 | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Melding om prisendring gjeldende fra 1. januar 2020

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldene fra 1. Januar 2020.

Prisendringene foretas på bakgrunn av prisendringer fra leverandører samt generelle kostnadsøkninger på andre innsatsfaktorer.

Prisendringene vil variere mellom de ulike leverandørene og produktgruppene.

 

Nye listepriser vil være tilgjengelig på prisfil i Nelfo-format som legges ut 25. i måneden før prisstigning trer i kraft og blir dokumentert i vår elektroniske katalog.

 

Dersom du har spørsmål i forbindelse med de nye prisene/-filene, ta kontakt med respektive kundeansvarlig.

 

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide.