} Melding om prisendringer gjeldende fra 1. april 2022 | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. april 2022

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldende fra og med 1. april 2022.

Prisendringene foretas på bakgrunn av mottatte prisendringer fra våre leverandører.
Prisendringene kommer på grunn av signifikante økninger i priser på innsatsfaktorene som råvare (dvs metaller og plaster), samt andre uforutsette endringer i andre kostnadsdrivere som valuta, drivstoff og transport.


Prisendringen gjelder for følgende leverandører:
Hikoki Power Tools Norway
Holmefjord AS
Nexans Norway AS
Noratel AS
Panduit GMBH
Prysmian Group Norge AS
Relekta AS
NKT AS
Fluke
Diverse transportører


Vi kommer tilbake med oppdaterte priser så snart disse med rimelighet kan la seg fastsette.
Leverandørprisendringene vil variere mellom de ulike leverandørene og produktgruppene.
Nye listepriser vil være tilgjengelig på prisfil i Nelfo-format som legges ut 25 i måneden før prisstigning trer i kraft, og blir dokumentert i vår elektroniske katalog.

Vi kommer tilbake med oppdaterte priser så snart disse med rimelighet kan la seg fastsette.

Leverandørprisendringene vil variere mellom de ulike leverandørene og produktgruppene.

Nye listepriser vil være tilgjengelig på prisfil i Nelfo-format som legges ut 25 i måneden før prisstigning trer i kraft, og blir dokumentert i vår elektroniske katalog.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med de nye prisene eller prisfilene, ta kontakt med respektive kundeansvarlig.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide.


Med vennlig hilsen

for Elektroskandia Norge AS

Pål Kristiansen (sign)                                                      Nils-Arne Grande (sign.)

PDF >