} Melding om prisendringer gjeldende fra 1. januar 2019 | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. januar 2019

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldene fra 1. januar 2019.

Prisendringene foretas på bakgrunn av prisendringer fra våre leverandører samt generelle kostnadsøkninger på andre innsatsfaktorer.
Leverandørprisendringene vil variere mellom de ulike leverandørene og produktgruppene.

Nye listepriser vil være tilgjengelig på prisfil i Nelfo-format som legges ut 25 i måneden før prisstigning trer i kraft, og blir dokumentert i vår elektroniske katalog.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med de nye prisene/-filene, ta kontakt med respektive kundeansvarlig.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide.