Nettbutikk

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. juli 2022

Prisendringene foretas på bakgrunn av mottatte prisendringer fra våre leverandører og transportører.
Prisendringene kommer på grunn av signifikante økninger i priser på innsatsfaktorene som råvare (dvs metaller og plaster) samt andre uforutsette endringer i andre kostnadsdrivere som valuta, energi, tilleggsavgifter, drivstoff og transport.

Vi kommer tilbake med oppdaterte priser så snart disse med rimelighet kan la seg fastsette.

Leverandørprisendringene vil variere mellom de ulike leverandørene og produktgruppene.
Nye listepriser vil være tilgjengelig på prisfil i Nelfo-format som legges ut 25 i måneden før prisstigning trer i kraft, og blir dokumentert i vår elektroniske katalog.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med de nye prisene eller prisfilene, ta kontakt med respektive kundeansvarlig.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide.

 

Med vennlig hilsen

 

for Elektroskandia Norge AS

Pål Kristiansen (sign)                                                      Nils-Arne Grande (sign.)      

 

PDF >