Nettbutikk

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. juli 2023

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldende fra og med 1. juli 2023.

Prisendringene foretas på bakgrunn av mottatte prisendringer fra våre leverandører.

Prisendringene kommer på grunn av signifikante økninger i priser på innsatsfaktorene som råvarer, transport, strøm og drivstoff, samt en generell økning på andre innsatsfaktorer i markedet og samfunnet forøvrig.
Leverandørprisendringene vil variere mellom de ulike leverandørene og produktgruppene.
Nye listepriser vil være tilgjengelig på prisfil i Nelfo-format som legges ut 25 i måneden før prisstigning trer i kraft, og blir dokumentert i vår elektroniske katalog. 

Dersom du har spørsmål i forbindelse med de nye prisene eller prisfilene, ta kontakt med respektive kundeansvarlig.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide.

 

Med vennlig hilsen

for Elektroskandia Norge AS

Pål Kristiansen og  Nils-Arne Grande

 

Se PDF >