Nettbutikk

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. mai og 1. juni 2021

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer 1. mai og 1. juni 2021.
Prisendringene foretas på bakgrunn av prisendringene fra våre leverandører.

PDF >>

Prisendringene kommer på grunn av store økninger i priser på innsatsfaktorene som råvare (dvs. metaller og plaster), samt andre uforutsette endringer i valuta og andre kostnader som transport og containermangel i enkelte deler av verden.

Vi kommer tilbake med oppdaterte priser så snart disse med rimelighet kan la seg fastsette.

Leverandørprisendringene vil variere mellom de ulike leverandørene og produktgruppene.
Nye listepriser vil være tilgjengelig på prisfil i Nelfo-format som legges ut 25 i måneden før prisstigning trer i kraft, og blir dokumentert i vår elektroniske katalog.
Dersom du har spørsmål i forbindelse med de nye prisene eller prisfilene, ta kontakt med respektive kundeansvarlig.

 

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide.

Med vennlig hilsen

 

for Elektroskandia Norge AS

Pål Kristiansen (sign)                                                     Nils-Arne Grande (sign.)

 

PDF >>