Nettbutikk

Melding om prisendringer på kabel gjeldende fra 1. mars og 1. april 2021

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer på kabel 1. mars og 1. april 2021. Prisendringene foretas på bakgrunn av prisendringene fra våre leverandører.

Link til PDF >>

Prisendringene kommer på grunn av økte priser på innsatsfaktorene som råvare samt andre uforutsette endringer i valuta og andre kostnader.

Vi kommer tilbake med oppdaterte priser så snart disse med rimelighet kan la seg fastsette.

Leverandørprisendringene vil variere mellom de ulike leverandørene og produktgruppene. Nye listepriser vil være tilgjengelig på prisfil i Nelfo-format som legges ut 25 i måneden før prisstigning trer i kraft, og blir dokumentert i vår elektroniske katalog.Dersom du har spørsmål i forbindelse med de nye prisene eller prisfilene, ta kontakt med respektive kundeansvarlig.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide