} Melding om prisendringer gjeldende fra 1. juli 2020 | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. juli 2020

Prisendringene foretas på bakgrunn av prisendringer fra våre leverandører og andre innsatsfaktorer som uforutsette endringer i kostnader og valutasvingninger. Vi kommer tilbake med oppdaterte priser så snart disse med rimelighet kan la seg fastsette.

everandørprisendringene vil variere mellom de ulike leverandørene og produktgruppene.

Nye listepriser vil være tilgjengelig på prisfil i Nelfo-format som legges ut 25 i måneden før prisstigning trer i kraft, og blir dokumentert i vår elektroniske katalog.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med de nye prisene eller prisfilene, ta kontakt med respektive kundeansvarlig.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide.

Last ned som PDF