} Melding om prisendringer gjeldende fra 1. januar 2022 | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. januar 2022

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldende fra og med 1. januar 2022.

Prisendringene foretas på bakgrunn av mottatte prisendringer fra våre leverandører.

Prisendringene kommer på grunn av signifikante økninger i priser på innsatsfaktorene som råvarer, transport og containermangel i enkelte deler av verden, samt en generell økning på andre innsatsfaktorer i markedet.

Leverandørprisendringene vil variere mellom de ulike leverandørene og produktgruppene.

Nye listepriser vil være tilgjengelig på prisfil i Nelfo-format som legges ut 25 i måneden før prisstigning trer i kraft, og blir dokumentert i vår elektroniske katalog.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med de nye prisene eller prisfilene, ta kontakt med respektive kundeansvarlig.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide.

Med vennlig hilsen

 

for Elektroskandia Norge AS

Pål Kristiansen (sign)                                                      Nils-Arne Grande (sign.)

PDF >