} Varsel om at Elektroskandia vil gjennomføre mulig utlufting av listepriser med virkning fra 1. oktober 2021. | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Varsel om at Elektroskandia vil gjennomføre mulig utlufting av listepriser med virkning fra 1. oktober 2021.

Vi varsler herved om det vil bli foretatt en utlufting av Elektroskandias listepriser. Utlufting av Elektroskandias listepriser vil variere innenfor de forskjellige produktgruppene.

Utluftingen vil skje med virking fra 1. oktober 2021.

Dette vil foregå ved at Elektroskandias listepriser vil bli redusert, og samtidig vil også kunderabatter bli redusert tilsvarende. Det vil si at den prisen som du som kunde betalte før utlufting, vil være lik den prisen du betaler etter at Elektroskandias listepriser er utluftet og kunderabatter er beregnet på nytt.

Nye Elektroskandia listepriser for oktober 2021 vil være klare 25. september 2021.

Har du spørsmål ta kontakt med oss.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

 

For Elektroskandia Norge AS

 

Pål Kristiansen                                                              Nils-Arne Grande

Produkt- og markedsdirektør                                            Strategisk innkjøpssjef

PDF >>