} Varsel om mulig prisendring fra 1. juni 2020 | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Vi ønsker med dette å varsle om endring av priser med virkning fra 1. juni 2020 grunnet uforutsette endringer i kostnader ved innkjøp og valutasvingninger. 

Vi ønsker med dette å varsle om endringer av priser med virkning fra 1. juni 2020 grunnet uforutsette endringer i kostnader ved innkjøp og valutasvingninger. Vi kommer tilbake med oppdaterte priser så snart disse med rimelighet kan la seg fastsette.

Vi vil anmode om at dette distribueres til de personer i virksomheten som har et behov for informasjonen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Pål Kristiansen eller Nils Arne Grande.

Last ned PDF >>