} Melding om prisendringer gjeldende fra 1. januar 2021 | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Melding om prisendringer gjeldende fra 1. januar 2021

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldene fra 1. januar 2021.

Elektroskandia Norge AS varsler med dette prisendringer gjeldene fra 1. Januar 2021.
Prisendringene foretas på bakgrunn av prisendringer fra våre leverandører og andre innsatsfaktorer som uforutsette endringer i kostnader og valutasvingninger. Vi kommer tilbake med oppdaterte priser så snart disse med rimelighet kan la seg fastsette. 

Leverandørprisendringene vil variere mellom de ulike leverandørene og produktgruppene.

Nye listepriser vil være tilgjengelig på prisfil i Nelfo-format som legges ut 25 i måneden før prisstigning trer i kraft, og blir dokumentert i vår elektroniske katalog. 

Dersom du har spørsmål i forbindelse med de nye prisene eller prisfilene, ta kontakt med respektive kundeansvarlig.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide.

Last ned som PDF